Evalueren

Evalueren is meer dan het oplijsten van problemen en successen. Het is belangrijk om er iets uit mee te nemen voor de toekomst en concrete actiepunten op te schrijven die je er volgende keer gewoon kan bijnemen en kan uitvoeren: Wat moeten we zeker opnieuw doen? Hoe kunnen we de activiteit of het evenement nog beter maken? Wat laten we beter weg? En hoe kunnen we de problemen in de toekomst voorkomen?