Het traject van een vrijwilliger

Werkgroep Vrijwilligersbeleid bracht het traject van vrijwilligers in kaart en lijstte per stap in het traject belangrijke aandachtspunten op. Dat traject kan toegepast worden op de verschillende vrijwilligers. Met behulp van de vraagjes bij de verschillende stappen kan je er met de rest van je leidingsgroep bij stilstaan waar je groep nog in kan groeien.