Steunfonds

KSA wil de financiële drempel verlagen voor kinderen en jongeren om deel te nemen aan KSA. Met het steunfonds wil KSA leden en leiding ondersteunen die het financieel niet breed hebben.